obr1

Manual k maturitni praci

Kompletní dokumentace popisující částečný postup při tvorbě mat. práce a popis řešení problému se kterýma jsem se setkal.

obr2

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory lze stáhnout, ale jsou chráněny heslem, jelikož jsou určené pouze pro vyučující na škole SOŠ EDUCA. Heslo není nikde dostupné.

obr3

Materiály

Zdrojové texty jsem zpracovával zvlášť a v mat. práci nejsou obsaženy úplně všechny nebo jsou různě upraveny. Zde si je můžete stáhnout.

Poděkování všem co mi pomohli

Chtěl bych věnovat pár řádků těm, co mě podporovali a pomáhali mi při tvorbě této práce. Stálo mě to hodně úsilí a nervů a jen díky neustále podpoře těchto lidí jsem dokázal práci dovést ke zdárnému konci a jen díky těmto lidem jsem byl vůbec schopen něco takového vymyslet.

Ikdyž jsem se v této práci pral s náladovostí programů, velkou poruchovostí hdd a mou leností můžu říct, že jsem se svou prací spokojen a budu se snažit toto dílo ještě vylepšovat a aktualizovat, aby mohlo být naplno využíváno jako vyukový materiál a to nejen na SOŠ EDUCA, ale i na jiných školách.

Učitelé SOŠ EDUCA
Mgr. Eva Bartoňová - odborná konzultace programu Macromedia Flash, konzultace postupu práce a velká opora
Ing. Petr Zapletal - odborné konzultace

Lidé mimo školu
Michal Bartoň - grafické konzultace, objektivní kritika, zapůjčení grafického tabletu
Emanuel Panáček, Martin Volf (Vir Computers IT, s. r. o.) - zapůjčení hardware na fotografie

Všem co se podíleli na tomto projektu bych chtěl poděkovat.