1. LCD displej používá schéma barev:

  2. Nejčastější obnovovací frekvence LCD monitoru je:

  3. Vzorkovací frekvence Audio CD dosahuje hodnoty:

  4. Kolik minimálně disků potřebujeme pro RAID 5:

  5. USB 3.0 obsahuje 9 vodičů, kolik z nich je použito na data:

  6. SSD používá různé typy buněk, která z nich je nejlepší:

  7. Který index účinnosti se dostane za hodnotu 90% při vytížení zdroje na 100%:

  8. Označení IEEE 1394 je pro konektor:

  9. FireWire je po připojení k Windows řízen na hardwerové úrovni bez zásahu OS a to způsobuje:

  10. Která verze konektoru HDMI podporuje 3D obraz:

Zadejte jméno: